تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیرشعب هرمزگان خطاب به کارکنان از شایستگی های معاون جدید بهره بگیرید.

مراسم معارفه معاون مالی وفناوری جدید مدیریت هرمزگان

مراسم معارفه محمدعلی احمدی نژاد معاون مالی وفناوری جدید مدیریت هرمزگان با حضور محمدرضا بوستان افروز مدیر شعب استان ، روسای دوایر وشعب مدیریت برگزار شد.

مدیر شعب استان در این مراسم با تبریک انتصاب احمدی نژاد به سمت معاون مالی وفناوری این مدیریت ، وی را از نیروهای با تعهد و باتجربه و متخضض معرفی نمود و اظهار امیدواری کرد که ورود ایشان به مدیریت هرمزگان منشای خیر وبرکت باشد و از کلیه پرسنل خواست تا از تجربیات وشایستگی های ایشان حداکثر استفاده راکنند.

بوستان افروز با اشاره به سابقه درخشان احمدی نژاد در مدیریت کرمان ، حضور ایشان در مدیریت هرمزگان را اثربخش دانست و از کارکنان خواست تا با همکاری لازم در جهت پیشبرد اهداف عالیه بانک و نظام مقدس جمهوری اسلامی گام بردارند .

ضیای الدین شاکر معاون اجرایی مدیریت نیز با تبریک انتصاب احمدی نژاد بیان داشت : با توجه به ظرفیت استان باید تلاش بیشتری کنیم تا با استفاده از تجربیات و دانش معاون مالی و فناوری جدید  وبا علاقه به آن جایگاه مورد انتظار دست یابیم.

 این امربا انسجام وهمکاری و همفکری کارکنان این مدیریت امکان پذیراست .

مسیول حوزه حراست استان نیزبا اشاره به ویزگی های معاون جدید گفت :  وی انسان بسیار شایسته ومورد قبول کلیه کارکنان  مدیریت کرمان هستند و امیدواریم کارکنان هرمزگان نیز  با همکاری و همراهی از توانمندی او  در پیشبرد و تحقق اهداف بانک استفاده کنند.

در پایان نیز احمدی نژاد معاون مالی وفناوری این مدیریت با اشاره به اینکه بهترین ومفید ترین ساعت زندگی خود را در بانک ود رکنار همکاران  می گذرانیم بیان داشت :  امیدوارم این ساعات و زمان ها را با یادگیری تجربیات و استفاده از دانش یکدیگر و با کار گروهی و تیمی و هماهنگی ومشارکت  همه کارکنان به موفقیت رسانده و به نتایج درخشانی دست یابیم . 

آخرین بروزرسانی 1397/10/4