تازه های اخبار تازه های اخبار

ارزیابی عملکرد مدیریت هرمزگان از شعب تابعه ودوایر مدیریت

عملکرد شعب مدیریت هرمزگان طی سه روز در جلسات اختصاصی و به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفت.
 عملکرد شعب مدیریت هرمزگان طی سه روز در جلسات اختصاصی و به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفت.
با برنامه ریزی انجام شده ،عملکرد شعب مدیریت هرمزگان با حضور مسیولین ستادی و روسا و پرسنل شعب مربوطه طی سه روز در جلسات اختصاصی و به صورت جداگانه توسط دوتیم با سرگروهی عقیل زینلی معاون اجرایی مدیریت و محمد رضا سلطانی معاون مالی و فناوری مدیریت و با حضور و نظارت مستقیم علی کمالی مدیرشعب به عنوان رییس مجمع ،بمدت زمانی 15ساعت بر اساس شاخص های اعلام شده و اهداف تعیین شده مورد ارزیابی قرار گرفت و روسا ومعاونین و سپس تعدای از پرسنل موثر با نظر مسیول هر شعبه ،راهکارهای عملیاتی در خصوص تحقق اهداف ابلاغی و انجام بهتر امور در تمام زمینه های کاری مطرح ومسایل و مشکلات شعبه را بازگوکردند.
در این جلسات که با حضور رودرروی شعب و مسیولین مدیریت برگزار گردید ابتدا عملکرد سال 93 شعب در کلیه شاخصها مورد ارزیابی و نقاط ضعف و قوت آن مورد بررسی قرار گرفت و سپس در خصوص مشکلات شعب و پیشنهادات در بخشهای مختلف تبادل نظر گردید.عملکرد شعب این مدیریت در شاخص های مختلف شاملنسبت درآمدهای کارمزدی – نسبت مصارف به منابع – سرانه آموزشی – بانکداری الکترونیکی – سپرده های بدون هزینه – درصد تراکنش های غیرحضوری مشتریان ،تراکنش خودپرداز ،وصول مطالبات - فروش اقساطی طرح مهر،ایرادات بازرسی و حسابرسی ، بازاریابی و....مورد ارزیابی قرارگرفت.
علی کمالی مدیرشعب در جسات ارزیابی عملکرد شعب گفت :مبنای ارزیابی عملکرد شعب در حال حاضر همه آیتمهامی باشد و همکاران باید با تلاش و همت و با توکل بتوانند رشد قابل توجهی در تمامی این آیتمها داشته باشند و با رهنمودهای مدیران ارشد بانک و تلاش همکاران جهت پیشبرد اهداف بانک ،کوشا تر از گذشته عمل نماییم و بانک را در رسیدن اهداف و برنامه های خود یاری نماییم.
مدیر شعب افزود :برای تحقق این اهداف روسای شعب نتنها باید با مشتریان بلکه با پرسنل خود تعامل و ارتباط سازنده داشته باشند
وی در ادامه با تک تک پرسنل به گفتگو پرداخت و عملکرد و کم و کیف ارایه خدمات به مشتریان و وضعیت شعب را از لحاظ منابع و مصارف مورد توجه و بررسی قرارداد و رهنمودهای لازم را جهت تکریم ارباب رجوع و مشتری مداری و نقاط قوت و ضعف هر شعبه را به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرارداد ورفع و حل مسایل موجود را ارایه نمود.
علی کمالی در ادامه گفت : اهداف کارکنان بایدبا اهداف بانک همسو و یکسان باشد و بر استفاده از تمام توان کارکنان برای نظارت دقیق بر عملکرد شعب تاکید نمود.
همچنین جلسات مشابه ارزیابی عملکرد دوایر مدیریت بمنظور بررسی اقدامات انجام شده دوایر و تحقق اهداف اعلام شده در سال 93طبق موضوعات اعلام شده و برنامه عملیاتی سال گذشته و اعلام برنامه عملیاتی سل 94با حضور پرسنل دوایر مدیریت بصورت جداگانه و با اعضای ارزیابی کننده ، مدیر شعب و معاون اجرایی و مالی برگزار شد.
آخرین بروزرسانی 1397/10/3