مدیریت شعب آذربایجان-غربی مدیریت شعب آذربایجان-غربی

بازگشت

مدیر شعب استان آذربایجان غربی

غلامرضا زنده طلب
مدیر شعب استان آذربایجان غربی
تلفن : 044-33450171
نمابر : 044-33460870
آدرس پستی : ارومیه-خیابان کاشانی - نرسیده به چهارراه دانشکده