مدیریت های امور مدیریت های امور

مدیریت

مدیر

ادارات کل زیرمجموعه تلفن تماس E-mail
مدیریت امور روابط عمومی و حوزه مدیریت

اداره کل روابط عمومی

اداره کل حوزه مدیریت

021-88875143

مدیر امور شعب تهران علی کشاورز

مدیریت های شعب مناطق

شعبه مستقل مرکزی تهران

021-66437226

مدیر امور منطقه غرب کشور پرویز نجفیان

مدیریت های شعب استان ها

021-82932300

سر پرست مدیریت امور شعب شرق کشور مسعود ایزدی

مدیریت های شعب استان ها

021-82932220

مدیریت امور حراست بهرام سجودی

اداره کل حفاظت و امور ایمنی

اداره کل حفاظت پرسنلی

اداره کل حفاظت فناوری اطلاعات واسناد

021-88875270

PROTECT@bankmaskan.org
تاریخ ویرایش1400/8/5- 15:35

ادارات کل ادارات کل

اداره کل

رییس

معاونان تلفن تماس E-mail
آمارو اطلاعات محمد امیر کرامت

فاطمه مومن طایفه

سوران بیدار

021-66702615

021-66701908

statinfo@bank-maskan.ir
آموزش ناصر رفیعی

غلامحسن طاعی

سودابه حسن پور درودگر

021-88519637

021-88519636

021-88519635

LEARN@bank-maskan.org
نظارت و ارزیابی اعتباری حسین حیدری

فروغ جان آقایی (معاون توسعه اعتبارات)

021-88773062

021-88779463

INVEST66@bank-maskan.ir
امور بین الملل

فاطمه جمالی فر (معاون ستادی و پشتیبانی)

غلامرضا امیری پور (معاون خارجه)

سامان مسگری (معاون اجرایی)

امور کارکنان منوچهر فتح آبادی

هادی کاهه

آفرین نبی زاده

رضا جوادی

021-66718073

021-66705130

021-66706844

PERSON@bank-maskan.org
بازرسی حمید غفاری

اصغر قمریی فر (معاون برنامه ریزی)

مجید والایی شریف (معاون نظارتی و هماهنگی)

021-26200919

control@bank-maskan.ir
بازاریابی رضا صادقی اقدم

محبوبه عجم حسنی

021-66576536

021-66576537

بررسی های اقتصادی و توسعه محصول مهناز کشتکار رجبی

داود قربانی (معاون داده کاوی)

نیما حقی(معاون تحقیقات بازار و توسعه محصول)

محمدابراهیم دادخواه ترکداری

021-82932311

021-82932312

021-82932313

Maskanresearch@bank-maskan.org
برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد فریبرز راحتی

عبدالله زوار چهارطاق

میکاییل جان محمدی(معاون برنامه ریزی)

021-82932331

021-82932332

021-82932333

کارپردازی ابوالفضل صدری

حمید مطهری

رضا طرازیان

فرشاد حجابی مفرد

021-26204890

021-26204896

021-75358294

021-26202954

SERVICE@bank-maskan.org
اعتبارات رضا صالحی شهرابی

تبسم فرجی(معاون تسهیلات تکلیفی)

محمدرضا روشن فکر(معاون توسعه اعتبارات و تامین مالی)

021-88779462

021-88781133

021-88774721

INVEST66@bank-maskan.ir
پیگیری وصول مطالبات ندا کسری کرمانشاهی

سعید صفدری

021-88200301

021-88844597

حسابداری سعید دهقان نیری

حسین عسگری

کوروش علی پور

احمد حمزه گرکانی

021-64572179

021-64572178

021-64572177

ACC@bank-maskan.org
حسابرسی داخلی مازیار جنگ میری

مهدی فرمهینی فراهانی

021-26231033

021-26231066

حفاظت پرسنلی

منصور امینی

021-88875140

021-88662858

PROTECT@bank-maskan.org
حفاظت و امور ایمنی مهرداد رحیمی

حسن خداکرمی

هاشم زائری میامی

021-66710896

021-66707297

PROTECT@bank-maskan.org
حفاظت فناوری اطلاعات واسناد امیر مسعود زلفی گل

مهدی آلوردی

021-66707297

حقوقی مالک آزادیان

غلامرضا گرمابدری

حمیرا درم بخش(معاون دعاوی)

021-88839634

021-88200297

LaW@bank-maskan.org
حوزه مدیریت کاظم معتمدی(سرپرست)

امیرعباس قربانی

حمزه مهری پور(معاون اجرایی)

021-88875672

021-88874906

Topmanage@bank-maskan.ir
اداره کل بانکداری الکترونیک نیکوفر صفری

رضا علیخانی(معاون فنی)

پرهام جعفری (معاون پشتیبانی)

محمد رجبی(معاون کسب و کار)

021-66725620

021-66722268

021-66722534

it@bank-maskan .org
رفاه کارکنان علیرضا ابراهیمی

مهدی کلهر

جلال الدین فیروزی (معاون امور پیشگیری و درمان)

021-66700925

021-6673044

021-66701905

WELFARE@bank-maskan.org
روابط عمومی مهدی احمدی

مهری حسینی

اعظم شهریاری

021-88875143

info@bank-maskan.org
مهندسی و املاک اسحق خاکی

صابر علی سرابی تبریزی(معاون املاک)

محسن هراتی

کاظم صابری

021-26206481

021-26203492

021-26206597

ENG@bank-maskan.org
سازمان و روش ها مسعود ارمغانی

جواد شمسی پور (معاون بهبود روش ها)

مهری حبیبی (معاون سازماندهی)

021-88781353

021-88873347

021-88873634

plan47@bank-maskan.org
فناوری اطلاعات مهدی کاووسی فر

داود صالحی (معاون مرکزداده)

سهیلا طبیعی (معاون عملیات)

محسن شیرین نژاد(معاون امنیت)

فرهاد فیاض فر(معاون نرم افزار)

021-66736730

021-66735062

infor_dep@bank-maskan.org
گزینش سید مرتضی هاشمی مدنی

مهدی خالقی میرنامی

سیدمعین موسوی

021-88381730

مديريت مبارزه با پولشويی و تأمين مالي تروريسم رضا فرامرزی

رحیم ابراهیم زاده

021-26309187

021-26309249

Amlmd@bank-maskan.ir
مدیریت ریسک

مژگان ملایری فر

021-66734155

مالی بانکداری الکترونیک ناصر جعفری صابری

منصور فهیم

021-66742233

نقدینگی و خزانه داری محسن کریمی

روح اله رشیدی

علیرضا موحدی

حمیدرضا صفری نخیلی

021-66707069

021-66708681

021-66708683

COFFER@bank-maskan.org
تاریخ ویرایش1400/9/10- 16:2

مطالب مرتبط مطالب مرتبط