رؤسای ادارات کل رؤسای ادارات کل

بازگشت

رییس اداره کل مديريت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم

رضا فرامرزی
رییس اداره کل مديريت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم
تلفن : 021-26309187
نمابر : 021-26309243
آدرس پستی : بلوار آفريقاني شمالي- بالاتر از چهارراه اسفنديار - خيابان ارمغان شرقي - پلاك 8 - طبقه سوم