تازه های اخبار تازه های اخبار

تشریح طرح آتیه جوان در سطح مدارس

با عنایت به طرح آتیه جوان و شناسایی مدارس سطح استان توسط رابطین بازاریابی شعب با همراهی کارشناس روابط عمومی و مسوول بازاریابی با حضور در مدارس نسبت به توزیع تراکت حساب های صندوق پس انداز مسکن جوانان ،آتیه طلایی 2 و صندوق پس انداز مسکن یکم اقدام نمودند

با عنایت به طرح آتیه جوان و شناسایی مدارس سطح استان توسط رابطین بازاریابی شعب طبق برنامه تعیین شده توسط مسوول بازاریابی مدیریت شعب استان، رابطین بازاریابی با همراهی کارشناس روابط عمومی و مسوول بازاریابی با حضور در مدارس نسبت به توزیع تراکت حساب های صندوق پس انداز مسکن جوانان ،آتیه طلایی 2 و صندوق پس انداز مسکن یکم اقدام نمودند.طی حضور در مدارس مذکور همکاران نسبت به تشریح حساب های فوق برای دانش آموزان و اولیای مدرسه و همچنین افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان برای برخی دانش آموزان ممتاز نیز اقدام نمودند و جهت آشنا نمودن دانش آموزان با محیط و شیوه عملکرد بانک ،تعدادی از دانش آموزان مدرسه دخترانه 29 فروردین زاهدان با حضور در شعبه زیباشهر زاهدان نسبت به افتتاح حساب و دیدار با همکاران شعبه اقدام نمودند.شایان ذکراست در طی حضور همکاران در مدرسه پسرانه شهید چمران زاهدان، مسوول بازاریابی با ارایه جملات انگیزشی نسبت به تشریح حساب پس انداز مسکن جوانان و آینده این حساب برای دانش آموزان اقدام نمود.لازم به توضیح است که روند فوق در کلیه شهرهای استان توسط رابطین بازاریابی شعب صورت پذیرفته است

آخرین بروزرسانی 1395/11/4