تازه های اخبار تازه های اخبار

نشست های تخصصی فعالان بخش مسکن و ساختمان

نشست های تخصصی فعالان بخش مسکن و ساختمان در محل مدیریت شعب بانک مسکن استان برگزار گردید.
نشست های تخصصی فعالان بخش مسکن و ساختمان با حضور آقای بوستان افروز مدیر شعب استان ،آقای جعفری معاون مدیر شعب استان ،آقای خسروی ریاست دایره امور اعتباری و آقای گورچانی معاونت دایره امور اعتباری و مدعوین فعال در بخش مسکن و ساختمان در محل مدیریت شعب بانک مسکن استان برگزار گردید.این نشست ها در سه روز متوالی طی نشست های جداگانه با انبوه سازان ،صنایع پیشین و پسین بخش مسکن و اتحادیه ها و سازمان های مرتبط با بخش مسکن و ساختمان با هدف تسهیل و تسریع در توسعه بخش مسکن و ساختمان و دستیابی به راه کار هایی جهت برون رفت بخش مسکن از رکود در استان برگزار شد.طی این نشست ها در ابتدا مدیر شعب استان هدف از برگزاری این جلسات را برای مدعوین تشریح و بیان نمودند: بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری که امسال را سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل نام نهاده اند بانک مسکن نیز سیاست های خود را در این جهت تدوین نموده است و بنا بر تصیممی مرکز امسال سیاست های اعتباری بر اساس نیاز ها و خواسته های هر استان و منطقه طرح ریزی می شودمسکن بعنوان سرپناه و جزی اولین نیاز های بشر همیشه مطرح بوده است و در حال حاضر مسکن بعنوان یک کالا سرمایه ای نقش عمده ای در ایجاد امنیت اقتصادی برای شهروندان را ایفا می کند.ساخت و تولید مسکن دارای گردش مالی بالا و ایجاد مشاغل مختلف را در بر دارد که نقش بسزایی در ایجاد امنیت و توسعه اقتصادی کشور را بر عهده دارد و همیشه جزو اولویت های تصمیم گیری در نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است.بدین جهت در سال جاری بانک مسکن نیز با پیروی از سیاست اقدام و عمل،جهت تدوین سیاست های اعتباری و اجرایی نمودن ان برنامه ریزی نموده است و مصمم است آن را پیگیری نماید و با عنایت به نقش خطیر بانک مسکن بعنوان یک بانک توسعه ای و تخصص در بخش مسکن و لزوم بکار گیری حداکثر ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در استان جهت تحقق اهداف دولت و زمینه سازی جهت خروج از رکود در بخش مسکن و تقویت نقش خدمات رسانی بانک مسکن به فعالان بخش مسکن و ساختمان ، اقدامات و تدابیری را فراهم آورده است و در این راستا بانک مسکن آمادگی خود جهت اعطای تسهیلات به فعالان بخش مسکن و ساختمان را اعلام می دارد که این اقدامات زمینه ای را برای فعالیت بیشتر و سهل تر در بخش مذکور را فراهم می نماید .در ادامه جلسه مدیر شعب استان برنامه بانک مسکن جهت تولید مسکن طی سال جاری را عنوان نمود و هدف این جلسه را همسو شدن تمام فعالان بخش مسکن عنوان نمود و مدعوین را تشویق به ارایه نظرات و پیشنهادات خود پس از مطلع شدن از سیاست های اعتباری سال جاری نمودند و امیدوار شدند با ارایه نظرات و پیشنهادات راه توسعه استان را هموار نمایند.در ادامه آقای خسروی و آقای جعفری به تبیین سیاست های اعتباری بانک در سال جاری پرداختند که مورد توجه مدعوین قرار گرفت و پس از آن به ارایه نظرات و مشکلات خود پرداختند که طی این گفتگو ها آقای گورچانی به پاسخ برخی ابهامات و ارایه اطلاعات تکمیلی مدعوین پرداخت و در پایان نظرات حاصل از این نشست ها جهت تصمیم گیری تدوین و به مرکز ارایه گردید.
آخرین بروزرسانی 1395/7/4