تازه های اخبار تازه های اخبار

جلسات ارزیابی عملکرد شعب

جلسات ارزیابی عملکرد شعب استان جهت بررسی عملکرد شعب در سال 94 برگزار گردید.
جلسات ارزیابی عملکرد شعب استان با حضور آقای بوستان افروز -مدیر شعب استان=،آقای جعفری-معاون مدیرشعب استان=،آقای جلالزایی -ریاست دفتر حراست =،آقای میرشکار -بازرس مدیریت -،آقای سارانی -ریاست دایره فناوری اطلاعات -،آقای خسروی - ریاست دایره امور اعتباری- ،آقای زرگر -ریاست دایره حقوقی و وصول مطالبات - در محل سالن کنفرانس مدیریت، جهت بررسی عملکرد شعب در سال 94 برگزار گردید.جلسات مذکور طبق جدول زمانبندی شده طی سه روز متوالی برگزار شد و طی آن عملکرد هر یک از شعب طبق نمرات اکتسابی در هر یک از شاخص های تعیین شده در سال 94 مورد ارزیابی قرار گرفت .طی این ارزیابی ها با بررسی و مقایسه شاخص های موثر بر عملکرد شعب و آمار بدست آمده از عملکرد شعب، نقاط قوت و ضعف شعب تعیین و راه کار لازم جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت به شعب ارایه گردید. در ادامه مدیر شعب استان ضمن تشریح منابع موجود هر یک از شهرستان ها و تبیین سهم شعب بانک مسکن از بازار مالی آن شهرستان و با عنایت به طرح اصلاح و بهینه سازی شبکه شعب ، اهداف و تکالیفی جهت شش ماه اول هر یک از شعب در بخش های جذب منابع ،وصول مطالبات ،فروش اقساطی ،صدور ضمانت نامه ،توسعه خدمات الکترونیک و جذب منابع ارزان قیمت را تعیین و همچنین برنامه ریزی جهت دستیابی به اهداف تعیین شده را مورد تاکید قرار دادند.
آخرین بروزرسانی 1395/7/4