تازه های اخبار تازه های اخبار

توزیع بسته های نوشت افزار بین دانش آموزان شهدای بانک مسکن شهرستان میرجاوه و حسین آباد هیرمند

با آغاز بازگشایی محدود مدارس در استان، بسته های نوشت افزار تهیه شده توسط بانک مسکن بین دانش آموزان شهدای بانک مسکن شهرستان میرجاوه و حسین آباد هیرمند توزیع گردید.

با آغاز بازگشایی محدود مدارس در استان، بسته های نوشت افزار تهیه شده توسط بانک مسکن بین دانش آموزان شهدای بانک مسکن شهرستان میرجاوه  و حسین آباد هیرمند توزیع گردید.
در سال 1393 استان سیستان و بلوچستان شاهد افتتاح اولین مدرسه شهدای بانک مسکن در شهر کمتر توسعه یافته و مرزی میرجاوه بود و به برکت این سنت خیرخواهانه در سال 1397 دومین مدرسه شهدای بانک مسکن در روستای حسین آباد با هدف گسترش علم و توسعه منطقه افتتاح گردید که از اولین سال افتتاح تا کنون مقداری از نوشت افزار دانش آموزان مدارس ذکر شده از سوی بانک مسکن تهیه و توزیع می گردد.امسال نیز این امر خداپسندانه از سوی بانک مسکن با اهدای 740 بسته نوشت افزار در دو شیفت مدرسه شهدای بانک مسکن میرجاوه و 60 بسته نوشت افزار بین دانش آموزان شهدای بانک مسکن حسین آباد هیرمند با حضور آقای کرد معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش شهرستان میرجاوه،آقای رمرودی ریاست حراست اداره آموزش و پرورش شهرستان میرجاوه صورت گرفت.

 

آخرین بروزرسانی 1399/12/6