تازه های اخبار تازه های اخبار

تقدیر از پذیرندگان برتر پایانه های فروشگاهی

آقای غفوریان -معاون مدیر شعب - با همراهی آقای خواجه علی جهانتیغ -کارشناس بازاریابی - با حضور در محل کسب پذیرندگان برتر پایانه های فروشگاهی شهرستان زاهدان از برخی از پذیرندگان پایانه فروشگاهی با اهدای هدایایی تقدیر و تشکر نمودند
غفوریان در دیدار با نامبردگان از تعامل ، همکاری و وفاداری مشتریان مذکور قدردانی نمود و امیدوار گردید بانک بتواند با ارایه خدمات متنوع رضایت مشتریان را فراهم نماید
آخرین بروزرسانی 1394/4/23