تازه های اخبار تازه های اخبار

جلسه رابطین بازاریابی

جلسه ای با حضور معاون مدیر شعب استان- آقای غفوریان - ، بازرس مدیریت-آقای میرشکار-، ریاست دایره فناوری اطلاعات -آقای سارانی-، کارشناس بازاریابی- آقای خواجه علی جهانتیغ- و رابطین بازاریابی شعب زاهدان برگزارگردید.
در این جلسه آقای غفوریان عنوان نمود رکن اساسی بانک بازاریابی و جذب منابع می باشد که قسمتی از آن بر عهده رابطین بازاریابی نهاده شده است که تحرک بیشتر در این زمینه مورد انتظار است.جذب منابع در نیمه دوم سال جاری با روند بهتری دنبال شده ولیکن به سطح مطلوبی نرسیده است و از لحاظ آماری جایگاه مناسبی را در مقایسه با دیگر مدیریت ها دارا نمی باشیم.بانک در حوزه منابع ابزار جدیدی را ارایه نموده که اگر این طرح ها جایگزین نشده بود شاهد خروج منابع می شدیم.برخی از بانک ها ارایه طرح های خود را متوقف نموده اند که فرصت مناسبی جهت جذب منابع در دسترس شعب می باشد که امیدوارم از این فرصت جهت جذب منابع جدید، بیشترین تلاش را داشته باشند زیرا تا کنون فقط 22 درصد از اهداف سال 93 تحقق یافته ،که جهت دستیابی به هدف تعیین شده باید سعی و تلاش در جهت جذب منابع را بیش از پیش نماییم.در ادامه عملکرد شعب در جذب منابع بررسی و دلایل و نظرات همکاران مورد توجه کمیته بازاریابی مدیریت قرار گرفت
آخرین بروزرسانی 1394/4/23