تازه های اخبار تازه های اخبار

جلسات ارزیابی

جلسات ارزیابی عملکرد شعب استان با حضور آقای بوستان افروز -مدیر شعب استان=،آقای غفوریان -معاون مدیرشعب استان=،آقای جلالزایی -ریاست دفتر حراست =،آقای میرشکار -بازرس مدیریت -،آقای سارانی -ریاست دایره فناوری اطلاعات -،آقای خسروی - ریاست دایره امور اعتباری- ،آقای زرگر -ریاست دایره حقوقی و وصول مطالبات - در محل سالن کنفرانس مدیریت، جهت بررسی عملکرد شعب در سال 93 برگزار گردید.
جلسات ارزیابی عملکرد شعب استان با حضور آقای بوستان افروز -مدیر شعب استان=،آقای غفوریان -معاون مدیرشعب استان=،آقای جلالزایی -ریاست دفتر حراست =،آقای میرشکار -بازرس مدیریت -،آقای سارانی -ریاست دایره فناوری اطلاعات -،آقای خسروی - ریاست دایره امور اعتباری- ،آقای زرگر -ریاست دایره حقوقی و وصول مطالبات - در محل سالن کنفرانس مدیریت، جهت بررسی عملکرد شعب در سال 93 برگزار گردید.
جلسات مذکور طبق جدول زمانبندی شده طی پنج روز متوالی برگزار شد و طی آن عملکرد هر یک از شعب طبق آمار سال 93 مورد ارزیابی قرار گرفت .طی این ارزیابی به بررسی نقاط قوت و ضعف شعب پرداخته شد و علل نقاط ضعف مورد سوال قرار گرفت .در پاسخ روسای شعب علت نقاط ضعف خود را عنوان و برنامه شعبه جهت رفع آن را نیز بیان نمودند. در ادامه ضمن تشریح منابع موجود هر یک از شهرستان ها و تبیین سهم شعب بانک مسکن از بازار مالی آن شهرستان ، اهداف شش ماه اول هر یک از شعب در بخش های جذب منابع ،وصول مطالبات ،فروش اقساطی ،صدور ضمانت نامه ،توسعه خدمات الکترونیک و جذب منابع ارزان قیمت از سوی مدیر شعب به مسوولان شعب ارایه گردید و برنامه ریزی جهت دستیابی به اهداف و بهبودNPL مورد تاکید قرار گرفت.همچنین شعب مسایل و مشکلات خود را بیان نمودند که در پاسخ مدیر شعب قول حمایت و پشتیبانی کامل در تمام زمینه ها را ارایه نمود.شایان ذکر است در پایان جلسات روسای شعب با مسوولان مدیریت هم پیمان شدند تا در جهت دستیابی به اهداف و ارتقای مرغوبیت خدمات بانک و ارتقای جایگاه استان، از هیچ کوششی دریغ ننمایند
آخرین بروزرسانی 1394/4/1