دیدار همکاران بازنشسته با مدیر شعب استان

دیدار همکاران بازنشسته با مدیر شعب استان

نشستی با حضور همکاران بازنشسته و مسوولین مدیریت شعب در محل مدیریت برگزار شد

طی این دیدار آقای شهرکی رییس کانون بازنشستگان استان ضمن تبریک انتصاب مدیرشعب استان، برخی مشکلات و انتظارات همکاران بازنشسته را عنوان نمود که مورد توجه مسوولین مدیریت قرار گرفت.
طی این نشست سیاوش زراعتی مدیر شعب استان بیان نمود: امروز همکاران شاغل بر روی پی و شالوده ای که همکاران بازنشسته طی سی سال سعی و تلاش خود ایجاد نموده اند، فعالیت می کنند و این مسوولیتی را بر عهده همه همکاران می گذارد زیرا باید ضمن حفاظت از این میراث، زمینه توسعه آن برای نسل های بعدی را نیز  فراهم آورند. خدمت در بانک مسکن ضمن ارائه تسهیلات برای خانه دار شدن هم استانی ها ، موجب ایجاد روندی برای توسعه استان است که خدمت در بانک مسکن را به سبب وجود روحیه خدمت گزاری به مردم و تاثیر گذار بودن در شادی های آنان، بسیار خوشایند تر می نماید و از آن خوشایند تر رسیدن به دوره بازنشستگی با کارنامه ای پربار می باشد که امیدوارم تمامی همکاران در صحت و سلامت به این دوره وارد شوند. من و همکارانم در استان ضمن درک زحمات همکاران بازنشسته، سعی خواهیم کرد برخی مشکلات پس از بازنشستگی و توجه به توقعات همکاران بازنشسته را از مرکز پیگیری نماییم و امید است بتوانیم به نتایج مناسبی دست یابیم.

آخرین بروزرسانی 1400/4/20