تازه های اخبار تازه های اخبار

ارتقای درجه شعب زیباشهر زاهدان و هیرمند زابل

محمدرضا بوستان افروز مدیر شعب استان با حضور در شعب زیباشهر زاهدان از زحمات و تلاش همکاران آن شعبه تشکر و قدردانی نمود

با برنامه ریزی،همدلی و همت کارکنان شعبه زیباشهر زاهدان به ریاست آقای علی احمد و شعبه هیرمند زابل به ریاست آقای حسن نیک بخت، طی سال مالی 1395 موفق به کسب امتیازات لازم در شاخص های پنجگانه گردیدند که منجر به ارتقای درجه شعب موصوف از درجه پنج به چهار گردید و بدین مناسبت محمدرضا بوستان افروز مدیر شعب استان با حضور در شعب زیباشهر زاهدان از زحمات و تلاش همکاران آن شعبه تشکر و قدردانی نمود .

آخرین بروزرسانی 1396/3/22