تازه های اخبار تازه های اخبار

دیدار با مدیر عامل شهر جدید رامشار

طی نشستی با حضور آقای بوستان افروز مدیرشعب استان و آقای مهندس میر مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید رامشار آخرین وضعیت پروژه های مسکن مهر شهر مذکور مورد بررسی قرار گرفت .
 طی این نشست عملکرد مسکن مهر در سال قبل مورد بررسی قرار گرفت  و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات طرح ها فوق الذکر مقرر گردید پس از بررسی هزینه های باقی مانده پروژه های مسکن مهر و مشخص شدن میزان پیشرفت فیزیکی و با عنایت به مقررات نسبت به انعقاد قرارداد متمم 50 میلیون ریالی با انبوه سازان معرفی شده از سوی شرکت اقدام شود.
آخرین بروزرسانی 1396/3/22