تازه های اخبار تازه های اخبار

لبخند بر لب های دانش آموزان سیستان و بلوچستانی

در راستای ایفای مسوولیت اجتماعی، بانک مسکن نسبت به اهدای تعدادی تبلت در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام نمود که به استان سیستان و بلوچستان نیز تعدادی تبلت اختصاص یافت و این مدیریت شعب نسبت به شناسایی دانش آموزان مستعد اقدام نمود.

دانش آموزان مذکور به دلیل برخط شدن کلاس های درس به دلیل شیوع ویروس کرونا  و عدم در دسترس بودن تجهیزات، از تحصیل باز مانده بودند. باید اذهان نمود کارنامه تحصیلی دانش آموزان مذکور، نماینگر سعی و تلاش آنان برای دست یافتن به آینده ای روشن بود. بیش از 90 درصد دانش آموزان شناسایی شده دارای رتبه تحصیلی برتر در بین دانش آموزان هم مقطع خود بودند.لذا این مدیریت شعب پس از شناسایی دانش آموزان دارای استعداد تحصیلی مناسب و وضعیت مالی نامناسب، نسبت به دعوت آنان به مدیریت شعب و یا شعب شهرستان اقدام و تبلت های مذکور را اهداء نمود.

باید عنوان گردد طی گفتگو با برخی دانش آموزان از جدیت آنان برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر، حتی تا دکتری و از عزم آنان برای بهبود وضعیت زندگی خود و هم استانی ها، امید ها و آروزهای آنان آگاه شدیم. برخی نیز اولویت خود را اتمام مقطع کارشناسی و پیوستن به بازار کار با هدف کسب درآمد بیان نمودند. ولی در این میان یک بانو پس از دریافت تبلت اهدایی و با لبخندی برلب از تصمیم خود برای پیوستن به نیرو های انتظامی سخن گفت و آرزو نمود با توجه به داشتن مهارت های رزمی بتواند در دانشکده افسری و یا مستقیما بعد از دیپلم به نیرو های انتظامی ملحق شود و بعنوان یک فرد موثر، نقشی در امنیت کشور ایفا نماید.

آخرین بروزرسانی 1400/3/9